ประกาศในการใช้บริการห้องสมุด

โพสต์18 ม.ค. 2560 00:29โดยสรยุทธ์ จันทร์สกุล
 
สำนักห้องสมุดและสารสนเทศมหาวิทยาลัยตาปี
  สถานะ :   ส่วนตัว
 " ประกาศ ให้นักศึกษาและบุคคลากร ที่ค้างยืมหนังสือจากห้องสมุด "

     -  5431110021 นายสรยุทธ์ จันทร์สกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  หนังสือที่ค้างยืม : Javascript  กำหนดคืน : 18/01/60
Comments