บุคลากรของสำนักห้องสมุดและสารสนเทศมหาวิทยาลัยตาปี


 
 
 ชื่อ : อาจารย์ธนิต สำลีวงค์

 ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการห้องสมุดและสารสนเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสารสนเทศ

 อีเมล : tanit@tapee.ac.th

 เบอร์ติดต่อ : Tel. 1101 
 ชื่อ : นางสาวยุพาพรรณ เวทยา 
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 อีเมล : yupapan@tapee.ac.th 
 เบอร์ติดต่อ : Tel. 3200 


 
 ชื่อ : นายสรยุทธ์ จันทร์สกุล 

      ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

     อีเมล : sorayut@tapee.ac.th

   เบอร์ติดต่อ : Tel.5000