บุคลากรของสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 
 
 ชื่อ : อาจารย์ธนิต สำลีวงค์
 ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 อีเมล : tanit@tapee.ac.th
 เบอร์ติดต่อ : Tel. 1101 
 ชื่อ : นายพงศ์ภน ปิติสุข
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อีเมล : pongpon@tapee.ac.th 
 เบอร์ติดต่อ : Tel. 2100 
 ชื่อ : นายชินรัตน์ สอนทอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 อีเมล : chinnarat@tapee.ac.th 
 เบอร์ติดต่อ : Tel. 8000  
 ชื่อ : นางสาวยุพาพรรณ เวทยา 
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อีเมล : yupapan@tapee.ac.th 
 เบอร์ติดต่อ : Tel. 3200 
 ชื่อ : นายสรยุทธ์ จันทร์สกุล

      ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     อีเมล : sorayut@tapee.ac.th

   เบอร์ติดต่อ : Tel.5000